Konferencja “Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – obowiązki i korzyści dla operatorów sieci, samorządów i zarządców dróg”

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza na konferencję dotyczącą Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji – pit.uke.gov.pl

24 lutego 2020 r.

Focus Hotel Premium Gdańsk

ul. Nad Stawem 5, Gdańsk

Limit miejsc wyczerpany

5 marca 2020 r.

Park Hotel Diament Katowice

ul. Wita Stwosza 37, Katowice

Limit miejsc wyczerpany

Konferencja jest skierowana do:

  • Przedstawicieli operatorów sieci branż telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej, którzy przekazują Prezesowi UKE informacje o posiadanej i planowanej infrastrukturze technicznej
  • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województwa, którzy przekazują Prezesowi UKE informacje o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  • Zarządców dróg którzy przekazują Prezesowi UKE dane o kanałach technologicznych oraz infrastrukturze technicznej

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z możliwościami jakie daje portal pit.uke.gov.pl, formalnościami jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz metodami wprowadzania danych w celu realizacji obowiązku wobec Prezesa UKE.

Konferencję poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na konferencję prowadzone będą w formie elektronicznej poprzez poniższy formularz rejestracyjny.

Zapisy za konferencje zostały zakończone. Dziękujemy i zapraszamy!

Agenda konferencji Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – obowiązki i korzyści dla operatorów sieci, samorządów i zarządców dróg

24 lutego 2020 r. Gdańsk (Focus Hotel Premium Gdańsk) – limit miejsc wyczerpany

5 marca 2020 r. Katowice (Park Hotel Diament Katowice) – limit miejsc wyczerpany

Agenda*

Godzina Część dla operatorów  sieci  Część dla JST i zarządców dróg 
9:30 -10:00 Rejestracja uczestników Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Powitanie uczestników

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Powitanie uczestników

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:10 – 10:30 Prawne uwarunkowania działania PIT

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

Prawne uwarunkowania działania PIT

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:30 – 11:15 Logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE

 

Mariusz Krupa, Naczelnik Wydziału Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki

PIT dostępny dla wszystkich – prezentacja informacji dostępnych bez zalogowania, Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE

Grzegorz Kurzeja, Starszy Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

11:15-11:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 PIT dostępny dla wszystkich – prezentacja informacji dostępnych bez zalogowania, Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE

Grzegorz Kurzeja, Starszy Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

Logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE

 

Mariusz Krupa, Naczelnik Wydziału Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki

12:15 – 13:15 Wprowadzanie danych do PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

Wprowadzanie danych dotyczących decyzji  o których mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust.1 Ustawy o drogach publicznych

Beata Czajka, Główny Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

Wprowadzanie informacji o stawkach za zajęcie pasa drogowego 

Grzegorz Kurzeja, Starszy Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 Prezentacja danych przestrzennych– jak szukać i wykorzystywać informacje w portalu mapowym PIT – informacje dostępne w PIT dla zalogowanych użytkowników 

Beata Czajka, Główny Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

Wprowadzanie danych do PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektroniczne

14:30 Lunch Lunch
*Agenda ma charakter ramowy, organizator zastrzega możliwość zmiany agendy.

Treść agendy do pobrania

Kontakt do organizatora:

tel: 22 691 93 27

e-mail: biuro@konferencjauke.pl

logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, logotyp Rzeczpospolita Polska, logotyp UKE, logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020